Seminar de instruire „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” la Camera de Comerţ

Datorită interesului crescut pentru cursul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, CCIA ARAD vine în sprijinul companiilor și instituțiilor publice prin organizarea unui seminar de instruire dedicat Responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal. Acesta va avea loc în 16 octombrie 2018, în intervalul orar 9:30-17:30, la sediul CCIA Arad.
Taxa de participare este 350 de lei + TVA şi include activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, certificat de participare, coffe break, masa de prânz. „Organizaţiile care prelucrează date cu caracter personal trebuie să acorde o importanţă deosebită pregătirii în vederea răspunderii şi conformării la cerinţele impuse de normele europene. Astfel, atâta timp cât este cerere din partea celor obligați să se alinieze la normativele europene în domeniu vom veni în sprijinul lor prin organizarea de cursuri şi sesiuni de instruire care să dezvolte competenţele necesare funcţiei de responsabil cu protecţia datelor”, a declarat Gheorghe Seculici, preşedintele CCIA Arad.
„Toate instituțiile publice (cu excepția instanțelor de judecată), companiile a căror activitate principală constă în operațiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare periodică și sistematică pe scară largă a persoanelor vizate, precum și companiile care prelucrează, pe scară largă, categorii speciale de date, sunt obligate să desemneze o persoană din interiorul firmei, responsabilă cu protecția datelor personale, impunându-se ca această persoană să aibă cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor. Este important de menționat faptul că la finalul acestui curs toţi participanţii vor primi un Certificat de participare emis de CCIA Arad și Asociația pentru Management Strategic și Lobby”, a explicat prof. Carmen Marinele Crișan.
Tematica este următoarea: Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP);
Legalitatea prelucrării; Consimțământul; Drepturi ale persoanelor vizate; Obligații ale operatorilor; Persoana împuternicită; Evidențele activităților de prelucrare: Obligația de cartografiere; Securitatea prelucrării; Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni; Situații care impun numirea unui responsabil pentru protecția datelor (DPO); desemnare obligatorie / desemnare facultativă; Sarcinile DPO; Rolul DPO în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare DCP; Rolul DPO la întocmirea și păstrarea evidențelor solicitate de art. 30 din GDPR; Rolul DPO în raportarea incidentelor; Situațiile în care poate apărea un conflict de interese; Demiterea sau sancţionarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale; Implementarea GDPR; Organizarea procedurilor interne; Măsuri de securitate organizaţionale, tehnice şi non tehnice pentru protecţia datelor. Locurile sunt limitate. Participarea se confirmă până la 31 septembrie 2018 la adresa de email: carmen.crisan@ccia-arad.ro, tel.: +40730 188 299.

Comentarii

comentarii

Răspunde

Introduceți comentariul
Introduceți numele dumneavoastră aici

20 − 17 =