Întâlnirea grupului de lucru în proiectul „STRATEG AR+ dezvoltare economică sustenabilă pentru viitorul Aradului”

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România-Filiala Arad, cu sprijinul Consiliului Județean Arad, a organizat cea de-a doua întâlnire a grupului de lucru în cadrul proiectului „STRATEG AR+ dezvoltare economică sustenabilă pentru viitorul Aradului”, Cod MySMIS 2014+ 151059.
Membrii grupului de lucru au analizat secțiunile care vizează sectorul IMM-urilor, zona de inovare și turism din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Arad pentru perioada 2021-2027, precum și studiul „Future Economy” elaborat în cadrul proiectului privind domeniile cu potențial pentru dezvoltare.
Intervențiile celor prezenți au vizat măsuri cu privire la sprijinirea turismului local și a firmelor implicate în această activitate prin crearea unei legături cu micii producători locali, momentan insuficient organizați sub diverse forme asociative. Dezbaterile au condus spre dezvoltarea și aplicarea conceptului de „administrație antreprenorială”, prin colaborarea ONG-urilor, patronatelor, reprezentanților comunităților de afaceri locale, GAL-urilor cu primăriile din județ pentru valorificarea brandurilor existente deja și identificarea altora noi. De asemenea, urmare a expunerilor reprezentantului Consiliului Județean, a reieșit nevoia unei promovări intense pentru atragerea cât mai multor vizitatori prin intermediul platformei visitarad.ro.
În ceea ce privește zona inovării, Mihaela Breaz, președintele C.N.I.M.P.M.M.R. Arad a subliniat: „Este necesar să clarificăm elementele inovării, deoarece din analiza strategiei județene și a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest a reieșit o abordare destul de limitată, încurajându-se colaborarea cu mediul academic. Dar Aradul este un centru universitar relativ nou, dezvoltat după anii ˈ90, fără o legătură foarte strânsă cu sectorul local al IMM-urilor. Noi dorim să propunem și un alt gen de măsuri din zona de educare și încurajare a abordării inovării prin exemple de afaceri care utilizează inovarea în activitate: creează și dezvoltă produse și servicii inovatoare, fie că acestea sunt locale, naționale sau internaționale.”
Proiectul STRATEG AR+, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, se implementează în perioada 22 Iulie 2022-21 Iulie 2023, si are o valoare totală de 293.092,00 lei, valoarea cofinanțării UE fiind 244.145,64 lei.

Comentarii

comentarii

Răspunde

Introduceți comentariul
Introduceți numele dumneavoastră aici