Solicitare de responsabilizare a tuturor actorilor politici și a societății civile în lupta împotriva traficului de persoane

Consorțiul de organizații ce derulează proiectul „Semnalăm Traficul, Oprim Pericolul – AntiTrafic” (STOP – AT) apreciază, în ultimul său comunicat, evaluarea anuală făcută de Departamentul de Stat al SUA privind progresul sau regresul României în lupta împotriva traficului de persoane, recomandările făcute și monitorizarea anuală a implementării acestor recomandări.

Subliniem, cu deplină responsabilitate, faptul că România nu va avea niciodată capacitatea să își schimbe statutul de țară de origine a celui mai mare număr de victime ale traficului de persoane identificate în UE dacă nu va exista o voință politică reală de îmbunătățire a politicilor publice și de combatere a fenomenului, în special prin sprijinirea cu resursele umane, financiare, materiale și tehnologice necesare DIICOT și DCCO în îndeplinirea cu eficacitate a competențelor ce le revin.

De asemenea, lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere se poate realiza doar printr-o cooperare efectivă și un schimb de informații permanent la nivelul actorilor implicați în Grupul de lucru inter-instituțional creat în cadrul Strategiei Naționale împotriva Criminalității Organizate 2021-2024.

Conexiunile dintre clasa politică și criminalitatea organizată este absolut necesar să înceteze.

Conform mențiunilor adesea primite din rândul profesioniștilor „politicul trebuie să iasă din crimă organizată ca să ne putem face treaba, altfel muncim de proști” – a fost remarca plină de frustrare a unui profesionist implicat în investigarea unor grupări transnaționale de criminalitate organizată.

Această remarcă reprezintă de altfel punctul de vedere al multor reprezentanți de instituții care au atribuții în lupta împotriva criminalității organizate sau protecția victimelor, reprezentanți cu care ONG-urile din prezentul consorțiu au intrat în contact.

Conform Raportului Departamentului de Stat al SUA, Guvernul României nu îndeplinește standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, însă depune eforturi semnificative în acest sens. Menționăm că eforturile Guvernului României nu sunt eficiente.

Raportul subliniază că a fost adoptat un nou Mecanism Național de Identificare și Referire a Victimelor, însă nu se menționează că acesta se axează pe protecția adulților deși peste 50% dintre victimele de origine română identificate anual sunt minori.

Continuarea aici:

Solicitare de responsabilizare a tuturor actorilor politici și a societății civile în lupta împotriva traficului de persoane

Răspunde

Introduceți comentariul
Introduceți numele dumneavoastră aici