Opinii de participant: ”Let’s Do it România 2023” sau Ziua de Curățenie Națională

Ajuns anul 14 cu ediții bianuale, proiectul „Let’s Do it România”, inițiat în anul 2009, își propunea să curețe de gunoi într-o singură zi întreaga țară!
Dacă inițial a părut o nebunie, an de an tot mai mulți voluntari și tot mai multe instituții au devenit partenere ale acestui proiect extrem de ambițios. Autorități locale sau centrale, școli, O.N.G.-uri, operatori de salubritate, primari, parlamentari și premieri, funcționari și miniștri sau organizații politice s-au grefat pe eveniment conferindu-i greutate dar mai ales impregnându-i o aură de responsabilitate pentru mediul ambiental pe care îl utilizăm cu toții, îl murdărim într-un mod sau altul cu toții dar în general îl curățăm doar o parte dintre noi. ”Let’s Do It” unește toată suflarea în mod nediscriminatoriu în demersul ZILEI NAȚIONALE a Curățeniei.
Dacă la început au fost ”atacate” zonele limitrofe ale localităților, an de an acțiunea și-a extins aria spre maluri de lacuri, cursuri de ape, locuri de campare sau picnic, trasee turistice, popasuri sau parcări aparent abandonate. Rezultatele? La început îngrijorătoare. Zeci de mii de saci cuantificați în sute sau mii de tone de deșeuri aruncate la întâmplare în locurile enumerate mai sus, fapt care reclama o situație tristă. Iresponsabilitate dar și multe carențe administrative care au generat factori care au condus la infestări și contaminarea mediului ambiant cu deșeuri. Aceștia pot fi amintiți succint: lipsa unor sisteme de management de mediu, lipsa totală sau parțială a serviciilor de salubritate, subfinanțarea acestor servicii, lipsa instalațiilor de tratare/eliminare a deșeurilor, lipsa unor sisteme de colectare selectivă sau a infrastructurii pentru colectare separată a deșeurilor reciclabile și alte carențe.
Ziua de 16 septembrie, anul 2023, aduce totuși semne de speranță în sensul că participând la fiecare ediție a evenimentului, am observat că anul acesta se pare că PET-urile de pe pajiști și câmpii din anumite areale au dispărut sau au fost mult mai rare. De pildă în localitatea Ghioroc, Stațiune de Interes Local, voluntarii de la Liceul Vasile Juncu Miniș au colectat cu sprijinul Primăriei și al operatorului de salubritate 30 de saci de 120 litri de P.ET.-uri, dintr-o localitate vizitată anual de peste 100000 de turiști în perioada estivală. O altă localitate implicată în eveniment, Păuliș, înscrisă în acțiune prin Școala din localitate, cu pitoreasca Vale a Cladovei, a adunat de pe malul Mureșului pe o distanță de aproximativ 6 kilometri pătrați aproximativ 20 de saci de 120 litri plini cu deșeuri. Acțiunea s-a derulat și la Lipova, Ususău, Petriș dar și în alte localități de pe Valea Mureșului. Rezultatul? Cantități mai mici de deșeuri colectate care denotă că într-adevăr oamenii încep să conștientizeze că trebuie să fim responsabili față de mediul ambiental în care cu toții trăim! Dacă ar fi să concluzionăm, aș încheia cu felicitări adresate participanților și organizatorilor iar cetățenilor le-aș spune bravo, țineți-o tot așa și nu uitați deviza: Doar împreună pentru un oraș- comună-sat- mediu mai curat.

Ciprian Tripa

Răspunde

Introduceți comentariul
Introduceți numele dumneavoastră aici