CNIPMMR solicită prorogarea termenului de intrare în vigoare a obligației de transmitere a notei justificative privind diferențele RO E-TVA

Ordonanța de Urgență nr. 70/2024 privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum și alte măsuri fiscale pentru reducerea deficitului de încasare a TVA, adoptată în 21.06.2024, introduce sistemul de utilizare a decontului precompletat RO e-TVA.
Având în vedere sesizările antreprenorilor au fost identificate următoarele problemele în practică:
– Nu toate facturile se introduc în sistemul e-Factura (de exemplu: facturile simplificate, facturile către persoanele fizice, facturile primite sau emise de către agricultori ce sunt înscriși în registrul agricultorilor);
– Regimul diferențial de deducere a TVA-ului aplicabil combustibilului și achiziției de autoturisme (50% sau 100% în funcție de scopul utilizării autovehicului);
– Aplicarea sistemului de taxare inversă pentru achizițiile intracomunitare;
– Existenta diferențelor între e-TVA și decontul de TVA lunar ca urmare a aplicării regimului de TVA la încasare (observație: ANAF nu deține informații despre data la care sunt plătite/încasate facturile emise de aceste firme).
– Erori de funcționare deja constatate la nivelul sistemelor e-Factura și e-Transport.

PROPUNERILE CNIPMMR PENTRU MODIFICAREA OUG PRIVIND UNELE MĂSURI DE IMPLEMENTARE ȘI UTILIZARE A DECONTULUI PRECOMPLETAT RO E-TVA

CNIPMMR formulează următoarele observații privind aplicarea e-TVA:
a) Prelungirea cu până la 180 de zile (6 luni) a termenului de exceptare de la obligativitatea transmiterii Notei justificative privind diferențele RO e-TVA, având în vedere:
● la 1 iulie 2024 intră în vigoare obligativitatea e-Factura și e-Transport, precum și aplicarea sancțiunilor pentru neutilizarea sistemului;
● clarificarea informațiilor furnizate în decontul precompletat e-TVA.

b) Furnizarea lunară a unei analize din care să rezulte numărul de contribuabili care înregistrează diferențe de minim 20% sau minim 1000 lei între decontul precompletat e-TVA și decontul de TVA depus lunar pentru a se vedea care este procentul contribuabililor cu diferențe semnificative la TVA-ul deductibil pentru a se analiza dacă este o problemă sistemică (de exemplu: rezultă că 50% dintre contribuabili trebuie sa transmită nota justificativă privind diferențele RO e-TVA sau sunt cazuri individuale).
c) Obligația transmiterii Notei justificative privind diferențe RO e-TVA sa fie doar pentru cei care înregistrează diferențe în plus la TVA deductibil (nu și cei care solicită deducerea unei valori mai mici de TVA) între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de TVA.
d) Amânarea aplicării sancțiunilor pentru nedepunerea Notei justificative privind diferențelor RO TVA în maxim 10 zile de la primirea notificării din partea ANAF, pana la momentul in care sistemul e-TVA este funcțional și își dovedește utilitatea.

CNIPMMR solicită sa nu mai fie introduse noi obligații de raportare si conformare pentru mediul de afaceri fără consultarea partenerilor sociali si fără realizarea unei analize de impact.
CNIPMMR atrage atenția că în forma adoptată, ordonanța va bloca activitatea antreprenorilor, fără a-și atinge scopul de reducere a evaziunii fiscale, îngreunând activitatea societăților, conducând la creșterea costurilor cu actualizarea softurilor și cu forța de muncă sau cu serviciile externalizate de contabilitate.

Răspunde

Introduceți comentariul
Introduceți numele dumneavoastră aici